fredag 30 januari 2009

Prövningens tid

Effekterna av lågkonjunkturen börjar nu göra sig gällande för många av marknadens aktörer. Nu går det inte längre att surfa på tillväxtvågen. Det innebär att de som inte har tillräckligt tydliga och nischade affärkoncept kommer att få erfara detta. För fortsatt överlevnad måste man tydliggöra sina erbjudanden och därtill vara unika. Så på flera sätt kommer den närmaste tiden att bli prövningens tid för många. Det goda som en nedgång i marknaden kan ha med sig är att man måste anstränga sig ytterligare och de som lyckas kommer att gå stärkta vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar