fredag 8 oktober 2010

Guldstjärna till varumärket Sverige!

Sverige har världens starkaste varumärke, enligt en studie gjord av organisationen Reputation Institute i New York.
Varumärken Sverige toppar för första gången listan med ett index på 76,3 på en skala från 0 till 100.

Enligt Dagens Industri har vi stärkt våra "aktier" på en rad områden, bland annat vad gäller ekonomisk styrning.

"Folk upplever att vi har skött landet väl under krisen. Parallellt har folk intrycket av ett litet land med starka företag som H&M och Ikea", säger Tony Aperia, ekonomie doktor vid Nordic Brand Academy, Reputation Institutes representant i Sverige, till tidningen.

Undersökningen baseras på intervjuer med 40.000 invånare i G8-länderna som har fått svara på frågor om 38 av världens länder.

Sverige följs av Kanada och Australien, som båda har ett index på 75,6. Därefter följer Schweiz (75,3), Norge (74,4), Finland (73,1), Danmark (72,2) och Österrike (68,9).

Härligt att Sverige sköter sina kort väl!