torsdag 30 april 2009

Färre lanseringar

När det gäller nylanseringar av mat- & dryckesprodukter så har det första kvartalet inneburit en dramatisk tillbakagång enligt undersökningsföretaget Mintel. Tillbakagången har varit hela - 51 % jämfört med samma period förra året "worldwide". De produktgrupper som drabbats speciellt hårt med ännu färre lanseringar är drycker, choklad, konfektyr och mejeriprodukter. Undersökningsföretaget ser dock en ljusning och räknar med att nu kommer det att gå uppåt igen.

fredag 24 april 2009

Att söka sina rötter

Utbudet i TV-kanalerna följer ju de trender som skapas i samhället. Under oroliga tider så ökar trygghetsbehovet. För närvarande i svenska TV-kanaler kan vi följa adopterade barn som söker sina rötter. En annan serie där kändisar sysslar med släktforskning. Det är naturligtvis inget märkligt i sig att man är intresserad av sitt ursprung. Däremot så följer timingen tiderna vi lever i. Under högkonjunktur så är det framtidstro och självförverkligeande som är fokus. När levnadsförhållandena tuffar till sig så blir åter ursprung och trygghet viktigt.

torsdag 9 april 2009

"Smart for two"

I Sverige så har ju innehavare av miljöbilar gynnats i form av att de har kunnat parkera gratis i innerstäderna. Nu har man i New York också börjat uppmuntra till att det i framtiden ska vara mera gynnsamt att köra små och resurssnåla bilar. Numera så kan man parkera till halva priset om man är innehavare av en liten bil som inte kräver lika stort utrymme som en stor eller medelstor bil.Devisen är "Smart for two". Läs mer på: www.centralparking.com