fredag 25 januari 2013

Den nya världskartan

Världskartan har ju ändrat skepnad i och med oroligheter i världen där tidigare nationer har förändrats och nya har uppstått. Frågan är dock om vi inte måste betrakta kartan från ytterligare perspektiv. De nya stormakterna Indien och Kina kan ju snarast också ses som "kontinenter" med dess olikheter i levnadsförutsättningar. Om man sysslar med affärer så måste man förstås vara medveten om dessa olikheter och inte se dessa länder som "en marknad". Ett exempel är så kallade "urban clusters" som innebär att en marknad är den som byggs upp kring storstäderna. Dessa urban clusters har i många fall en högre bruttonationalprodukt än europeiska länder. Klustret kring Shangai har till exempel lika hög BNP som nationen Schweiz. Ett annat kluster kring Jingjini har högre BNP än landet Belgien.Samma sak händer för övrigt också i vår närmaste omvärld ( även om det är i mindre skala ). Det kommer att innebära att vi kommer att få se på "marknaden" ur ett annat perspektiv än det som har varit det traditionella.