fredag 30 januari 2009

Prövningens tid

Effekterna av lågkonjunkturen börjar nu göra sig gällande för många av marknadens aktörer. Nu går det inte längre att surfa på tillväxtvågen. Det innebär att de som inte har tillräckligt tydliga och nischade affärkoncept kommer att få erfara detta. För fortsatt överlevnad måste man tydliggöra sina erbjudanden och därtill vara unika. Så på flera sätt kommer den närmaste tiden att bli prövningens tid för många. Det goda som en nedgång i marknaden kan ha med sig är att man måste anstränga sig ytterligare och de som lyckas kommer att gå stärkta vidare.

onsdag 28 januari 2009

Omvärldskoll i Davos?

Idag startar World Economic Forum i Davos. Det är ett årligt återkommande arrangemang som samlar många av världens ledande personer inom politik och ekonomi. De nu rådande tiderna har också inneburit att deltagarantalet är rekordstort. Totalt räknar man med 2500 delegater, varav 1400 är företagsledare och 40-talet är statschefer eller regeringsföreträdare. Årets tema är "Att forma världen efter krisen". Vid förra årets konferens var konklusionen att den kommande lågkonjunkturen skulle vara tämligen snabbt övergående. Resultatet vet vi, den blev djup. Det är inte lätt att förespå förändringar i omvärlden även om man är expert. Vi får se om man lyckas bättre i sina prognoser och föresatser vid årets konferens. Facit kommer förr eller senare.

måndag 26 januari 2009

Varumärkesutveckling

På fredagarna så sänder TV4 tävlingen Let´s Dance som följs av ca. 2 miljoner svenskar. En av deltagarna är Carl Jan Granqvist, legendarisk krögare på Grythyttans Gästgiveri. Carl Jan som är en av tävlingsdeltagarna är en otroligt karismatisk person. Han lämnade Grythyttan för ett tiotal år sedan och förekommer då och då i olika publika sammanhang. En annan deltagare är Blondinbella som blott 18 år gammal har etablerat sig på Blogg-toppen. I fredagens Let´s Dance så röstades Blondinbella bort trots att hon dansade avsevärt bättre än Carl Jan. Här kan vi notera värdet av ett inarbetat varumärke, riktat till rätt målgrupp i rätt kanal. I annat fall så skulle inte Carl Jan ha varit kvar i tävlingen. Målgruppen för Blondinbella använder media på ett annat sätt och därigenom får hon inte samma support som Carl Jan trots att hon dansar bättre. Genom deltagandet i Let´s Dance så befäster Carl Jan sitt varumärke. Blondinbella kommer också att stärka sitt varumärke genom att andra målgrupper upptäcker henne.

fredag 23 januari 2009

God bless America!

Barack Obama har fått en drömstart i sitt presidentämbete. Förväntningarna på honom att återupprätta USA´s förlorade heder är stor. Förhoppningsvis så kan Obama starkt bidra till att staten åtnjuter en bättre position och rykte i framtiden. Till yttermera visso så kommer dock inte de gamla tiderna tillbaka. USA får foga sig i att världssamfundet har förändrats. Europa har stärkt sin ställning och de asiatiska ekonomierna Kina och Indien kommer framledes att passera USA. Det är dock viktigt att dynamiken som finns i USA bibehålls och utvecklas ytterligare. USA kommer fortfarande att vara möjligheternas marknad i framtiden under förutsättning att man löser sina egna interna problem. Good luck Barack!

tisdag 20 januari 2009

Tufft för Island och Israel

Världshändelserna styr affärsklimatet utan att marknadsaktörerna i många fall har någon möjlighet att påverka. Ekonomins negativa utveckling gör att efterfrågan minskar som naturlig följd. Inte nog med detta så får denna utveckling också effekt på attityder och värderingar. I fallet Island som tidigare har upplevts spännande och exotiskt så innebär den senaste tidens händelser att varumärket Island har fått sig en rejäl törn på grund av landets ekonomiska situation. Ett annat land som påverkas av yttre händelser är Israel. Kriget och oroligheterna har t.ex. gjort att ursprunget på produkter har "mörkats" vid försäljning. Ytterligare ett exempel på negativ varumärkespåverkan. Det som tar tid att bygga upp kan snabbt raseras.

måndag 19 januari 2009

Från Informationssamhälle till Interaktionssamhälle

Fragmenteringen av media har resulterat i att vi dagligen utsätts för ca. 5000 reklambudskap. Resultatet är att vi börjar bli mediatrötta och börjar att värja oss mot reklam. Nix-telefon är idag en etablerad företeelse. Pop Catcher är ett annat exempel där radioreklam filtreras bort. I en undersökning ( i Sverige ) har framkommit att 52 % av respondenterna säger sig vara villiga att betala en rimlig kostnad ( 99 kr per månad ) för att slippa se TV reklamen. I Sao Paolo, Brasilien har man som första stad i världen infört ett förbud mot reklamskyltar. Morgondagens konsumenter kan betraktas som ”igelkottar” på så vis att de i allt större omfattning värjer sig mot reklam. Det innebär också ett ökat krav på anpassning av reklamen om den ska vara effektiv.

Nya Utmaningar

Den finansiella krisen är ett symptom på att vi måste förvalta våra liv och resurser, både de naturliga, de tekniska och de mänskliga på ett nytt sätt. Tiden är inne att skapa en ny framtid. Vi, verksamheter och människor har agerat som om att världen inte har förändrat sig. Nu står vi inför det verkliga paradigmskiftet. Situationen är densamma som när vi gick från Bondesamhälle till Industrisamhälle. Vi har byggt upp vår välfärd och för att denna ska kunna fortgå så krävs det anpassning och acceptans av de nya förutsättningarna som morgondagens samhälle kommer att kräva.