fredag 19 oktober 2012

Varumärket Kungahuset

Oavsett vad man anser om monarki kan man konstatera att "VDn" ( Kungen ) har en vag uppfattning ( och / eller dåliga rådgivare ) hur man ska agera i kritiska mediasituationer. Vi har sett otaliga exempel på hur Kungahuset hanterar uppkomna situationer på ett sätt som föga stärker dess position. Räddningen har varit "Vice VD´n" ( Kronprinsessan )som genom sin person och agerande har bidragit till att förtroendet fortfarande finns på en förhållandevis hög nivå. Frågan är om det inte är dags för regimskifte. Det är grundläggande för alla verksamheter att det finns strategier för sitt handlande. I ett komplext samhälle med blixtsnabb kommunikation gäller det att uttrycka sig rätt, annars kan konsekvenserna bli förödande.