fredag 5 november 2010

Coach to coach - den ultimata utmaningen

Den svenska Arbetsförmedlingen satsade på att anställa 800 jobbcoacher i syfte att hjälpa sina klienter att finna sysselsättning. Dessutom så har många externa företag fått Arbetsförmedlingens uppdrag med coaching.Det positiva i satsningen är förstås att arbetssökande blir peppade och lär sig att bli mer professionella i sitt arbetssökande. Tillgången på lediga tjänster påverkas dock inte av satsningen, förutom på ett område, att marknaden för coacher har ökat. Nu har dock AF bestämt sig för att avskeda sina interna coacher. Det innebär att de står inför sitt livs utmaning, dvs. att coacha sig själva. Om de misslyckas kan de förstås via AF´s försorg få en extern coach.