tisdag 17 augusti 2010

Krisen har påverkat!

Vi möts av rapporter om återhämtning efter den ekonomiska krisen. Optimism och ökad konsumtion är tecken på detta. Krisen har dock inte gått obemärkt förbi när det gäller konsumenters beteende och värderingar.Händelserna den 9 september 2001 hade stark påverkan och förändrade en hel del gamla sanningar i likhet med den senaste ekonomiska krisen. Skillnaden mellan 11 / 9 och nu är att optimismen har börjat spira igen. Konsumtionen kommer sannolikt att öka igen men i fokus är nu mera mänskliga värden än önskningar och nöjen. Det kommer också att innebära nya upptäckter och utmaningar inom alla områden.