måndag 28 maj 2012

Leva som man lär

Sustainability står högt på agendan hos de flesta storföretagen. Definitionen av Sustainabilty = Hållbarhet är ett långsiktigt upprätthållande och ansvar, vilket har miljömässiga ,ekonomiska och sociala dimensioner, och som omfattar begreppet förvaltarskap och ansvarsfull förvaltning av resursanvändning. Då känns det märkligt att 15 % av börsbolagscheferna kan tänka sig att betala mutor och frisera resultat enligt Ernst & Youngs globala Fraud Survey 2012. Vi får hoppas att de faller på eget grepp när de inte följer sin "Code of Conduct".