torsdag 27 januari 2011

Varumärket IKEA och Sverige

IKEA och Ingvar Kamprad är hett diskussionsstoff idag. Huruvida IKEA är svenskt eller inte är väl en definitionsfråga. Oavsett vilket så kan vi anta att IKEA har varit starkt bidragande till den bild av Sverige som finns i världen. I en undersökning av Reputation Institute har Sverige hamnat på topplats och "Sverige" är för övrigt mer känt än "Skandinavien" i världen. Det är viktigt att ett litet land har entreprenörer som dessutom har förmågan att expandera verksamheten på det sätt som IKEA och H & M har gjort. Vi kan inte leva på gamla meriter om vi ska bibehålla vår position och vårt rykte.