onsdag 29 juli 2009

Flera träffas hemma

Den rådande lågkonjunkturen tycks också ha påverkat umgängesformerna. I USA är det vanligare att man träffar sina vänner på lokal istället för i hemmet. Nu tycks det dock som trenden har vänt enligt Business Wire. Under året säger sig 36 % av respondernterna i undersökning att man numera i stor omfattning träffar sina vänner hemma snarare än på restauranger. Något som förstås påverkar restaurangrörelserna. Ett uppsving för dessa blir istället om de anpassar sig till att erbjuda catering. Trenden tycks bestå då 40 % av respondenterna anser att "home entertaining" kommer att öka nästa år också.