fredag 23 januari 2009

God bless America!

Barack Obama har fått en drömstart i sitt presidentämbete. Förväntningarna på honom att återupprätta USA´s förlorade heder är stor. Förhoppningsvis så kan Obama starkt bidra till att staten åtnjuter en bättre position och rykte i framtiden. Till yttermera visso så kommer dock inte de gamla tiderna tillbaka. USA får foga sig i att världssamfundet har förändrats. Europa har stärkt sin ställning och de asiatiska ekonomierna Kina och Indien kommer framledes att passera USA. Det är dock viktigt att dynamiken som finns i USA bibehålls och utvecklas ytterligare. USA kommer fortfarande att vara möjligheternas marknad i framtiden under förutsättning att man löser sina egna interna problem. Good luck Barack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar