måndag 19 januari 2009

Nya Utmaningar

Den finansiella krisen är ett symptom på att vi måste förvalta våra liv och resurser, både de naturliga, de tekniska och de mänskliga på ett nytt sätt. Tiden är inne att skapa en ny framtid. Vi, verksamheter och människor har agerat som om att världen inte har förändrat sig. Nu står vi inför det verkliga paradigmskiftet. Situationen är densamma som när vi gick från Bondesamhälle till Industrisamhälle. Vi har byggt upp vår välfärd och för att denna ska kunna fortgå så krävs det anpassning och acceptans av de nya förutsättningarna som morgondagens samhälle kommer att kräva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar