tisdag 20 januari 2009

Tufft för Island och Israel

Världshändelserna styr affärsklimatet utan att marknadsaktörerna i många fall har någon möjlighet att påverka. Ekonomins negativa utveckling gör att efterfrågan minskar som naturlig följd. Inte nog med detta så får denna utveckling också effekt på attityder och värderingar. I fallet Island som tidigare har upplevts spännande och exotiskt så innebär den senaste tidens händelser att varumärket Island har fått sig en rejäl törn på grund av landets ekonomiska situation. Ett annat land som påverkas av yttre händelser är Israel. Kriget och oroligheterna har t.ex. gjort att ursprunget på produkter har "mörkats" vid försäljning. Ytterligare ett exempel på negativ varumärkespåverkan. Det som tar tid att bygga upp kan snabbt raseras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar