torsdag 9 april 2009

"Smart for two"

I Sverige så har ju innehavare av miljöbilar gynnats i form av att de har kunnat parkera gratis i innerstäderna. Nu har man i New York också börjat uppmuntra till att det i framtiden ska vara mera gynnsamt att köra små och resurssnåla bilar. Numera så kan man parkera till halva priset om man är innehavare av en liten bil som inte kräver lika stort utrymme som en stor eller medelstor bil.Devisen är "Smart for two". Läs mer på: www.centralparking.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar