tisdag 3 februari 2009

Motiverade medarbetare

I media kan vi läsa om ett företag i Sundsvall som istället för att premiera medarbetare som arbetat i företaget i 25 år med guldklocka bjuder på kaffe och mazarin i plastförpackning. I den tidsanda som tidigare har rådit låter det hela ganska märkligt. Faktum är att i framtiden kommer nog den här typen av gratifikationer att försvinna. Istället kommer företagen att ytterligare försäkra sig om medarbetarnas motivation genom att erbjuda olika typer av stimulansåtgärder. Här spelar förstås in vad myndigheterna tillåter och inte. Friskvård på arbetstid och hushållsnära tjänster är ett par exempel på uppskattade förmåner. I dagens samhälle lever vi "i nuet" vilket innebär att dagens och morgondagens arbetskraft inte vill vänta i 25 år på att få uppskattning. Få kommer nog också att stanna på samma arbetsplats under så lång tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar