fredag 6 september 2013

Det räcker inte med att vara marknadsledare

Vi har sett många ledande varumärken som har gått i graven. Hur kommer det sig att stora starka företag inte kan behålla den uppnådda positionen? Orsakerna är givetvis många. Det finns också ett antal företag som i tid har upptäckt vad som håller på att hända. Nämnas kan Levi´s och Lego som hade det tufft på 90-talet men som lyckades vända trenden och återta sina positioner. Senaste exemplet på en marknadsledare som tappat sin position är Nokia, som bara för ett par år sedan ägde 40 % av mobilmarknaden. Internt fokus är i många fall den starkast bidragande orsaken till att företag tappar blicken för omvärlden och dess utveckling. Det visar också på att man inte kan luta sig tillbaka och tro att den position som man har uppnått alltid kommer att bestå. Istället gäller det i ännu större omfattning att arbeta med innovationer och nya koncept.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar