onsdag 23 oktober 2013

Svenskar förändringsbenägna

En ny studie från KPMG International ger ny insikt om länders förmåga att reagera på förändringar, såsom naturkatastrofer eller långsiktiga trender som teknik, demografi, global konkurrens och investeringar. Sverige hamnar som nummer två i världen efter Singapore i undersökningen. Sedan slutet på 1940-talet har University of Michigan mätt länders grundläggande värderingar och de avläses på två viktiga dimensioner av tvärkulturell variation. Varje land är placerad enligt dess folks värderingar och noterar dess geografiska läge. Till stor utsträckning sammanfaller dessa, men kartan mäter kulturell närhet, inte geografisk närhet. Länder som Australien, Kanada, USA och Storbritannien är kulturella grannar, vilket återspeglar deras relativt likartade värden, trots deras geografiska spridning.Samma sak gäller de nordiska länderna där dock Sverige utmärker sig väsentligt när det gäller att ha otraditionella värderingar samtidigt som självförvekligandegraden är högst i hela världen.  Sverige är således en utmärkt marknad om man vill testa nya produkter för att bestämma om de ska lanseras i större skala på andra marknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar