fredag 15 juni 2012

Nokia - Don´t connect people anymore?

Nokia tog ledningen i mobilkriget då man lanserade sina produkter under parollen "Connecting people". Därigenom så särskiljde man sig från konkurrenterna som hela tiden talade om de fysiska produkterna. Nokia blev framgångsrika men nu tycks det som om det är andra aktörer som är bättre på "connecting" och har adderat sina erbjudanden med ytterligare värden. Problemen för många företag som växer är att man tappar fokus på den fortsatta utvecklingen. Istället avstannar innovationsförmågan i takt med att byråkratiseringsprocessen fortskrider. Resultat- Man har blivit ett "Fat Cat Company". "Mean, lean kittens" springer snabbare och uträttar mer. Därför är det viktigt att hålla upp tempot och ständigt blicka framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar